Poradnia rodzinna

Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego przy kościele Świętej Trójcy w Wólce
oferuje bezpłatną pomoc psychologa i pedagoga
dla DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH.

Zapraszamy do konsultacji w sytuacjach doświadczania:

  • trudności życiowych, małżeńskich, rodzinnych
  • problemów wychowawczych
  • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem,
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • braku motywacji
  • poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości
  • trudności w kontaktach społecznych, relacjach z otoczeniem

W okresie epidemii można się z nami kontaktować w celu umówienia spotkania
telefonicznie pod numerem: 573 340 960, email: poradnia.trojca@gmail.com