Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej oraz katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Celem tych stowarzyszeń jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna uczestników. Ważnym zadaniem ich członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Dziękujemy Bogu za istnienie tych stowarzyszeń w naszej parafii.
  2. W przyszłą niedzielę, która będzie już pierwszą niedzielą Adwentu na Mszy św. o godz. 8.00 zostaną poświęcone opłatki. W jaki sposób można będzie się zaopatrzyć w poświęcony opłatek powiem za tydzień.