Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. On oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi. Niech tą odpowiedzią będzie nasze autentyczne życie wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty wyznawców Chrystusa.
  2.  W  piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Pan Bóg odnowił dary i charyzmaty otrzymane w Chrzcie św. i Bierzmowaniu.
  3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  4. Istnieje możliwość, aby po przerwie związanej z epidemią, nadzwyczajni szafarze zanosili Komunię Świętą w niedzielę osobom chorym i starszym. Osoby, które chciałby  skorzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy proszę o kontakt.
  5. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Wiesławy Flis z Wólki oraz śp. Mariana Niedziałka z Długiego. Polećmy ich dusze Miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek