Opłaty za śmieci na cmentarzu

Rada Parafialna przypomina o obowiązku rocznej jednorazowej opłaty za śmieci i wodę na naszym cmentarzu parafialnym:

za rok 2020 opłata wynosi 20 zł od każdego grobu

za rok 2021 opłata wynosi 30 zł od każdego grobu

za rok 2022 opłata wynosi 30 zł od każdego grobu

za rok 2023 opłata wynosi 40 zł od każdego grobu.

za rok 2024 opłata wynosi 40 zł od każdego grobu.

Opłaty można dokonywać osobiście w kancelarii parafialnej lub na konto parafii. Dokonując wpłaty na konto prosimy wypisać zmarłych pochowanych w danym grobie oraz podać dane dysponenta grobu (nazwisko, imię, adres)

Numer konta: 68 8689 0007 8001 0063 2000 0010
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Wólce
Jakubowice Murowane 10
20-258 Lublin