Życzenia

Drodzy Parafianie i Goście przybyli do naszej parafii na święta!

Przy grobie Pańskim w naszej świątyni słowa Pana Jezusa wypowiedziane do smutnych i przestraszonych uczniów: „Odwagi! Ja jestem. Nie bójcie się.” Jezus Zmartwychwstał, żyje i rzeczywiście jest z nami w każdej chwili naszego życia.

Pozwólmy Zmartwychwstałemu Chrystusowi panować w nas, aby swą potęgą uczynił nas nowymi ludźmi. Nie szukajmy życia wśród umarłych, wśród egoistów. Działajmy wedle słów Jezusa: „Nowe przykazanie daję wam abyście się wzajemnie kochali”. Wówczas staniemy się nowymi ludźmi, jak Piotr, Jan, kobiety przy grobie, uczniowie z Emaus. Oni po Zmartwychwstaniu Pana już się nie bali, ale złożyli najpiękniejsze świadectwo: po prostu kochali.

Życzymy Wam aby Zmartwychwstały Pan rozjaśnił każdą waszą ciemność i dał siłę by kochać, pomimo wszystko.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!