O parafii

Decyzją Biskupa Bolesława Pylaka w 1983 r. zorganizowano w Wólce Lubelskiej ośrodek duszpasterski. Powstał on
z podziału parafii św. Agnieszki i parafii Bystrzyca, włączono go do dekanatu Lublin-Wschód. Pierwszym rektorem
nowo powstałego ośrodka duszpasterskiego został ksiądz Mirosław Łopuch. Dnia 23 lipca 1987 r. erygowano
parafię pod wezwaniem Świętej Trójcy. W latach 1985 – 1993 wybudowany został kościół parafialny, którego konsekracji
w dniu 6 czerwca 1993 r. dokonał Biskup Bolesław Pylak. Budowniczym i pierwszym proboszczem parafii był
ksiądz Józef Dziduch.

Dnia 8.02.1994 r. wyniku reorganizacji sieci dekanalnej utworzono dekanat Lublin-Podmiejski z siedzibą przy parafii
Wólka Lubelska.