Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, posiadającym struktury ogólnopolskie. Na Lubelszczyźnie zostało erygowane dekretem biskupa w 1993 roku, na mocy rozporządzenia Ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 uzyskało osobowość prawną cywilną.

KSM AL pracuje z młodzieżą gromadzącą się w 46 oddziałach na terenie Lubelszczyzny. Jest współorganizatorem między innymi: obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, lokalnych projektów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą.

KSM opiera się na dwóch filarach: formacji i działaniu.

Formacja oparta jest na żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii oraz pokuty i pojednania, medytacji Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie brewiarzowej i różańcowej.  Inspiracje czerpiemy z nauczania Jana Pawła II oraz Franciszka, zwłaszcza z tekstów kierowanych w sposób szczególny do ludzi młodych.

Formacja w KSM AL to budowanie Cywilizacji Miłości. Jest to przesłanie, które kierował do świata Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślając niektóre negatywne aspekty współczesnej cywilizacji i nawołujący do urzeczywistnienia Cywilizacji Miłości. Idea Cywilizacji Miłości, oznacza z jednej strony zobowiązanie się do konsekwentnego praktykowania miłości w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, religijnym, gospodarczym, kulturalnym i ekologicznym. Z drugiej strony oznacza gotowości głoszenia idei Cywilizacji Miłości, a także ich systematycznego poznawania i pogłębiania.

Działanie KSM AL odbywa się na dwóch płaszczyznach – w środowisku lokalnym (parafia, szkoła) oraz na Lubelszczyźnie (Archidiecezja Lubelska).

Członkowie KSM AL tworzą oddziały parafialne i koła środowiskowe. Prowadzą cykliczne spotkania, ale często organizują też kawiarenki młodzieżowe, świetlice środowiskowe dla dzieci, tworzą grupy muzyczne i teatralne, jako wolontariusze pomagają ludziom potrzebującym. Podstawą działalności KSM-owskiej są regularne spotkania członków KSM złożone ze wspólnej modlitwy i rozmów o Bogu, miłości, przyjaźni, prawdzie i wolności, o ludziach, którzy są ważni w życiu i o tych, którzy takimi powinni być, o wyborach i o codzienności, o poznawaniu siebie, realizowaniu marzeń oraz wielu innych. 

KSM AL Organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, Bal Młodych, Drogę Krzyżową na Majdanku, Akcję Palmę czy obchody Święta Patronalnego. Bierze także udział w organizacji Niedzieli Palmowej oraz Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Ponadto włącza się w zbiórki na cele charytatywne m.in. Dzień walki z trądem a także podczas Rekolekcji dla Bezdomnych. KSM AL od 1999r. prowadzi także Świetlicę Opiekuńczo- wychowawczą dla podopiecznych zamieszkujących rejony śródmieścia Lublina.