Akcja Katolicka

O Akcji

Akcja Katolicka jest szczególnym miejscem organizowania się świeckich, będących w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Zadania, jakie stawiają przed sobą członkowie Akcji Katolickiej:

 • misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
 • chrystianizacja każdej dziedziny życia
 • wspólny front apostolskiego działania Kościoła
 • budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
 • widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii
 • odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
 • kształtowanie życia według zasad wiary
 • wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
 • pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
 • apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
 • odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
 • szkoła życia społecznego

Aktualnie oddział parafialny tworzą:

 • Pani Małgorzata Mazur – prezes
 • Pani Maria Turowska
 • Pani Kazimiera Świdzińska
 • Pani Krystyna Maj
 • Pan Janusz Schab
 • Pan Eugeniusz Oleszczuk
 • Pan Czesław Bobel
 • Ksiądz Mirosław Zając – asystent

Spotkania

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartą niedzielę o godz. 17:00 (zainteresowani proszeni o kontakt)