Rada Duszpasterska

Skład Rady Duszpasterskiej (lata 2022 -2027)

Ksiądz Zając Mirosław – przewodniczący

Pan   Kozieł Krzysztof  – wiceprzewodniczący                               

Pani  Frączek Agnieszka                                 

Pani  Sim Magdalena

Pan   Kowalczuk Krzysztof

Pani  Mazur  Małgorzata

Pan   Szalak Krzysztof

Pani  Nagajew Joanna

Pan   Flis Henryk

Pan   Bundzylak  Janusz

Pani  Oleszczuk Agnieszka

Pani  Potręć Zofia

Pan   Celewicz Maciej

Pan   Oleszczuk Robert

Pan   Bodzak Grzegorz

Pani  Koper Magdalena

Pani  Udrycka Magdalena

Pani  Grzesiak Sylwia

Pan   Fenert Dariusz