Adoracje Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00 – 17.45
W tym czasie istnieje
możliwość spowiedzi.