Adoracje Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00 – 18.00
W tym czasie istnieje
możliwość spowiedzi.