Poradnia rodzinna

Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego przy kościele Świętej Trójcy w Wólce, oferuje bezpłatną pomoc psychologa i pedagoga dla DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH.

Zapraszamy do konsultacji w sytuacjach doświadczania:

  • trudności życiowych, małżeńskich, rodzinnych
  • problemów wychowawczych
  • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem,
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • braku motywacji
  • poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości
  • trudności w kontaktach społecznych, relacjach z otoczeniem

Można się z nami kontaktować w każdy wtorek od 17.00 do 18.00 wejście od strony parkingu oraz telefonicznie pod numerem: 573 340 960 lub drogą elektroniczną pod adresem: poradnia.trojca@gmail.com