Życzenia świąteczne

Drodzy Parafianie i Goście przybyli do naszej parafii na święta!

Życzymy Wam aby Zmartwychwstały Pan rozjaśnił każdą waszą ciemność i obudził w was pragnienie szukania GO.

Niech zaprowadzi was do pustego grobu, byście zobaczyli, że to ON jest Tym, który może odsunąć każdy kamień w waszym życiu. Że Jego Miłosierdziu nie przeszkadza nasza nędza.

Życzymy również,  aby dzisiejsze spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!