Adoracje Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00 -18.00
W tym czasie istnieje możliwość spowiedzi.